Deskundige mediation voor ondernemers en particulieren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een mediationtraject op te starten. U kunt op eigen initiatief samen een mediator inschakelen, of u wordt bijvoorbeeld in een procedure door de rechter naar een mediator doorverwezen. In beide gevallen kan Van Bommel Mediation u van dienst zijn.

Aangezien mw.mr. P. van Bommel als mediator geregistreerd staat bij de Mediators Federatie Nederland (MFN, voorheen NMI) zijn formele Gedragsregels van toepassing (neutraal, onafhankelijk en onpartijdig). U kunt de regels nalezen op deze site van de MFN.

Het mediationtraject begint met een intakegesprek op het kantoor te Franeker, danwel op een door u samen aan te wijzen plaats.

Een geregistreerde mediator is verplicht om met een mediationovereenkomst te werken. Een voorbeeld overeenkomst vindt u op deze site van de MFN.

Voorafgaand wordt aan alle partijen de mediationovereenkomst toegezonden, samen met het Mediationreglement. De mediation kan beginnen als alle betrokkenen de mediationovereenkomst hebben ondertekend.

Dit is belangrijk, omdat in deze overeenkomst een aantal onderwerpen worden geregeld, zoals de geheimhoudingsverplichting en een afspraak over de kosten en de verdeling hiervan.

Omdat alle partijen in volledige vrijheid over hun standpunten moeten kunnen spreken, geldt zowel tijdens als ook na afloop van de mediation de afspraak dat over de inhoud niet met anderen wordt gesproken. Dit geldt ook voor eventuele derden die aan de mediationgesprekken deelnemen (deskundigen e.d.).

Ook staat in de mediationovereenkomst, dat alle partijen actief zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor het conflict. Voorwaarde voor mediation is dat u niet gedwongen, maar vrijwillig aan het traject deelneemt.

Tijdens de mediationgesprekken krijgt u de gelegenheid om aan elkaar uit te leggen welke problemen aan de orde moeten komen. Van de gesprekken worden geen verslagen gemaakt, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk opdracht geeft. Meestal zijn er meerdere sessies nodig om duidelijk te krijgen wat de kern van het conflict is en wat er precies geregeld moet worden. Daarna wordt gezocht naar oplossingen, die zoveel mogelijk door u zelf worden voorgesteld.

De afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd en door alle partijen worden ondertekend, zodat duidelijk is waar een ieder zich aan heeft te houden. Hiermee wordt het mediationtraject afgerond. Als de mediation tijdens een procedure is opgestart, dan kan de overeenkomst eventueel door een rechter worden bekrachtigd.

Soms komt het voor dat het mediationtraject niet met afspraken kan worden afgerond, danwel dat een van de partijen tussentijds de mediation wil beƫindigen. De mediation stopt dan.

Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.

Bedrijven kunnen een mediationclausule in hun Algemene Voorwaarden opnemen. Ook in dat geval kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Van Bommel Mediation.

Home
Familiemediation
Arbeidsmediation
Burenmediation
Zakelijke mediation
Kosten

Werkwijze

Inloopspreekuur
Vragenformulier
Contactgegevens

----------------------

Advocatenkantoor
Van Bommel

----------------------