Deskundige mediation voor ondernemers en particulieren

Wilt u niet dat een rechter voor u bepaalt hoe het leven er verder voor u zal uitzien, dan kunt u de echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning, de omgangsregeling, de alimentatie en/of de verdeling van de bezittingen, zelf ter hand nemen.

Vooral als er kinderen bij betrokken zijn, kunnen de emoties tussen de ouders hoog oplopen. Vaak wordt vergeten, dat kinderen niet kunnen “echtscheiden”, maar levenslang recht houden op hun vader en moeder. Om die reden is het verplicht gesteld dat ouders die uit elkaar gaan samen een Ouderschapsplan opstellen. De mediator is hierbij behulpzaam.

Mediation kan voor u de oplossing zijn. De mediator begeleidt u bij dit emotionele en vaak moeizame proces.

De omgang met de kinderen, bij wie de kinderen verblijven, de hoogte van de kinderalimentatie e.d. kunt u met behulp van mediation samen regelen en in het Ouderschapsplan opnemen.

Van Bommel Mediation kan voor u ook de nodige partner- en kinderalimentatieberekeningen maken!

De mediator helpt u een oplossing te vinden waar beide partijen achter kunnen staan.

Tijdens de mediationgesprekken ontstaat vaak begrip voor elkaar, zodat problemen in de toekomst makkelijker bespreekbaar zijn.

Mediation is ook zeer geschikt bij conflicten, die kunnen ontstaan bij de verdeling van bezittingen tijdens of na een (echt)scheiding en of de afwikkeling van een erfenis.

Mw.mr.P. van Bommel is MFN/NMI Registermediator en geaccrediteerd Familiemediator deskundig op het gebied van echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatieberekeningen, erfkwesties en overige Personen- en Familierechtproblemen.

In Nederland moet een echtscheidingsprocedure door een advocaat worden ingesteld. Omdat mw.mr. P. van Bommel tevens Advocaat is, kan zij dit eveneens voor u verzorgen. Dit geldt ook als ouders samen na verloop van enige tijd na een echtscheiding of na het verbreken van de samenwoning nieuwe afspraken willen maken over b.v. de hoogte van de alimentatie en/of de omgangsregeling en die afspraken in een nieuwe uitspraak van een rechter moeten worden vastgelegd. Ook hierbij kan mw.mr.P. van Bommel u behulpzaam zijn.

Home

Familiemediation

Arbeidsmediation
Burenmediation
Zakelijke mediation
Kosten
Werkwijze
Inloopspreekuur
Vragenformulier
Contactgegevens

----------------------

Advocatenkantoor
Van Bommel

----------------------