Deskundige mediation voor ondernemers en particulieren

Uw buren heeft u meestal niet zelf uitgezocht!

Conflicten tussen buren zijn bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen.

Iedere betrokkene is van zijn eigen gelijk overtuigd en heeft geen oog meer voor de belangen van de ander.

Het geschil is ge√ęscaleerd en de stellingen zijn verhard. Kleine incidenten veroorzaken grote irritaties, waardoor het woongenot onaangenaam wordt aangetast.

Alle partijen krijgen tijdens mediationgesprekken ruimschoots de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en aan te geven hoe de situatie kan worden verbeterd.
Vooral luisteren naar elkaars standpunt en het verkrijgen van - misschien wel nieuwe - inzichten in elkaars leefsituatie vormt het belangrijkste uitgangspunt om weer een gezamenlijke positieve toekomst als buren te krijgen.

Vaak is bij burenruzies wetgeving van toepassing (hoogte bomen en struiken, erfgrensbepalingen e.d.) of is gemeentelijk beleid aan de orde (hoogte erfafscheidingen e.d.). Het is van belang dat de mediator hierover juridische kennis heeft.

Mw.mr.P. van Bommel is een MFN/NMI Registermediator en Advocaat en deskundig op het gebied van geschillen tussen buren.

Home
Familiemediation
Arbeidsmediation

Burenmediation

Zakelijke mediation
Kosten
Werkwijze
Inloopspreekuur
Vragenformulier
Contactgegevens

----------------------

Advocatenkantoor
Van Bommel

----------------------